หน้ากาล

752
views

ปูนปั้นรูปหน้ายักษ์  ศิลปะสุโขทัย มักจะประดับอยู่ที่ยอดซุ้มโบราณสถาน หน้ากาล คือผู้กลืนกินเวลาและสรรพสิ่งทั้งมวล