ลูกปัดแก้ว

420
views

ลูกปัดแก้วหลากสีรูปศีรษะบุคคล จากบริเวณปากแม่น้ำโขง