ลูกปัดแก้ว

516
views

ลูกปัดแก้วหลากสีรูปศีรษะบุคคล จากบริเวณปากแม่น้ำโขง