มกรสังคโลก

1026
views

เครื่องปั้นดินเผา ศิลปะสุโขทัย ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนาน มีส่วนผสมระหว่างปลากับมังกร เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม มักประดับไว้ที่ราวบันได