พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการตามปกติ

95
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา 2019” และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 34 (วันที่ 28 ตุลาคม 2564)ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตามอัธยาศัย แต่ยังไม่สามารถให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น. (หยุดเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)