นิทรรศการหัวข้อ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ ”

35
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Patani Artspace ขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการหัวข้อ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ ”

ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์ในพื้นที่ และสร้างกระบวนการสันติภาพด้วยการสื่อสารทางศิลปะ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศิลปิน กรกฎ สังข์น้อย และ ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

เปิดเข้าชม
วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2567
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีเสวนาเปิดตัวนิทรรศการ
โปรดติดตามรายละเอียดที่ Page Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ