• ทำจากเงิน
  • ปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสอบลง ส่วนปลายม้วน ประดับลายดุน เป้นรูปพันพฤกษา และสัตว์ในวรรณคดี
  • ยุครัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24-25)