ชามเบญจรงค์ (ทรงบัว)

859
views

ทะเบียนวัตถุ:  มธ. 455/ 2535

ชื่อวัตถุ:  ชามเบญจรงค์ (ทรงบัว)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 23

ศิลปะ: อยุธยา (พ.ศ. 2293-2310)

วัสดุ: ดินเผาเคลือบ

ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 17.5 เซนติเมตร, เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 7 เซนติเมตร, สูง 9 เซนติเมตร

สภาพ: สมบูรณ์ แต่มีคราบเล็กน้อยบริเวณก้นชาม

ลักษณะ: ชามเบญจรงค์กระเบื้องเคลือบ พื้นสีดำ เขียนสีลงยาลายเทพนมในช่องกระจกทรงกลีบ บัวสีแดง ขอบลายเถาใบไม้คล้ายกระหนกสีชมพูและสีเขียว สลับกับลายนรสิงห์ทรงเครื่องรัศมีรอบศีรษะสีแดง หันไปทิศทางเดียวกัน โดยรอบมีลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีดำ

ขอบชามด้านนอก ทั้งข้างบนและข้างล่าง เขียนลายดอกไม้-ใบไม้สีแดงบนพื้นสีเขียว ถัดมาเขียนลายดอกไม้และจุดสีขาวบนพื้นสีส้ม และตัดด้วยเส้นสีเหลือง

ขอบปากด้านใน เขียนลายดอกไม้สีเขียว เกษรสีแดง ใบไม้สีขาวบนพื้นสีเหลือง ถัดมาเขียนลายดอกไม้และจุดสีขาวบนพื้นสีส้ม และตัดด้วยเส้นสีเหลือง (ลักษณะขอบปากด้านในเช่นเดียวกับขอบด้านนอกแต่ละเอียดกว่า)

ด้านในชามเคลือบสีเขียว ก้นชามวาดเส้นวงกลมใหญ่เขียนลายสีขาว จุดสีเขียวบนพื้นสีแดง วงกลมเล็กเขียนลายดอก กลีบสีแดงขาว ดอกสีน้ำเงิน และเกสรสีแดงเหลืองบนพื้นสีเขียว ตัดเส้นด้วยสีขาว

อ้างอิง

ฤดี นิยมรัตน์. อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2554.