ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ Primates and me

371
views

ข้าฯ คือไพรเมต ไม่มีอะไรเกี่ยวกับไพรเมตที่แปลกแยกไปจากข้าฯ

I am a primate; nothing about primates is alien to me.

Earnest Albert Hooton (1887–1954)
American anthropologist and primatologist

#พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ Primates and me

ตั้งแต่วันนี้ ถึง ธันวาคม 2566
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น.

ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ