ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 2

202
views
UPCOMING 2nd WEBINAR
AUGUST 17th, 2021, 5-7 pm. (Bangkok, GMT+7)
Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia:
LOOTING AND ILLICIT TRADE OF CULTURAL HERITAGE
 
Speakers วิทยากร
สุรเชษฐ์ แก้วสกุล Surachet Kaewsakun
“ยังบุด: ถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยเมืองนคร”
“Decoding the work of Centre of Receiving Nakorn Si Thammarat’s Pulp Manuscripts”
 
ดร. พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา Dr. Pacharaphorn Phanomvan
“การลักลอบและสิ่งจูงใจ – ตัวอย่างจากประเทศไทยและเมียนมา”
“Looting Cultures and Incentives – examples from Thailand and Myanmar”
 
Moderator ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เรียนแจ้ง
Assist Prof. Dr. Wannaporn Rienjang
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
Please register online by August 16th, 2021, 4 PM (GMT+7)
 
หมายเหตุ: ท่านที่เคยลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาวันที่ 3 สิงหาคมแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
Remark: If you have already registered for our August 3rd webinar, you do not need to register again.
Scheduled ทั่วไป สัมมนาวิชาการ