ขอหยุดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป 

68
views

ขอหยุดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา 2019” (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564) พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอหยุดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป 

โดยจะแจ้งวันเปิดบริการให้ทราบอีกครั้งภายหลัง ทาง Page Facebook ของทางพิพิธภัณฑ์ฯ

ระหว่างนี้สามารถติดต่อพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทาง inbox Page Facebook ของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันและเวลาราชการ