แจกัน

208
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา