แจกัน

174
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา