แจกัน

204
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา