แจกัน

161
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา