แจกัน

176
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา