ดาวเพดาน พื้นไม้ทาสีแดงชาด ลงลวดลายสีเหลืองทองและประดับกระจกสีเป็นรูปดอกบัวบาน เป็นส่วนหนึ่งของ เพดานโบสถ์ วิหาร สะท้อนให้เห็นจินตนาการของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาล