เสวนา Exclusive Talk The Last Dance of วรัญชัย โชคชนะ ลงเลือกตั้งครั้งสุดท้าย? กับความหวังต่อการเมืองไทย และFlash Back 2020 and look ahead – Artistic in the Resistance สุนทรียรสแห่งการต่อต้าน

105
views

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.30-16.00 น.

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance”   

โดย   

พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ขอเชิญร่วมกิจกรรม side event สุดท้าย กับ 2 วงเสวนา

วงที่ 1

13.30-14.00 น.

Exclusive Talk The Last Dance of วรัญชัย โชคชนะ ลงเลือกตั้งครั้งสุดท้าย? กับความหวังต่อการเมืองไทย

วงที่ 2

14.00-16.00 น.

Flash Back 2020 and look ahead – Artistic in the Resistance สุนทรียรสแห่งการต่อต้าน 

ร่วมสนทนาโดย

– คาริม ทะลุฟ้า นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า

– ณัฐชนน ไพโรจน์ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

– อันนา อันนานนท์ (ตัวแทนนักเรียนเลว)

– บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชวนคุยโดย

อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน 

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

และรับชมถ่ายทอดสดได้ที่เพจ พิพิธภัณฑ์สามัญชน