เสวนาวัตถุพยานแห่งการต่อต้าน

105
views

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 กุมภาพันธ์ 256613.00-14.00 น.ลงทะเบียนร่วมงานและชมนิทรรศการตามอัธยาศัย 14.00-14.30 น.กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. และชมนิทรรศการรอบปฐมฤกษ์ (พิเศษ…ร่วมจับฉลากหาผู้ได้รับเกียรติ “ตัดลวดหนาม” เปิดนิทรรศการ)14.30-16.00 น.ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน” จากท้องถนนสู่ห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Speaker รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาจิตร (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.) คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์ (ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน) Moderator รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มธ.) ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)