เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “ Primates and me เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

34
views

เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “ Primates and me เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

”วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องสุวรรณกร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

09.00 น. เริ่มลงทะเบียน

**การออกบูธของเครือข่าย สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่&ปิ่นโตโกราวด์, ชมรมฮักเขาใหญ่, ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเขาใหญ่ (นกเงือก) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, กรีนบล็อก

09.15-09.30 น. ชวนฟัง “Sounds Seeing: Sounds Of Earth” สัมผัสเสียงจากธรรมชาติให้คุณได้ยินจนมองเห็น

โดยจอห์น รัตนเวโรจน์ ประธานสมาคมเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิตอลเทคโนโลยี

09.30-09.40 น. กล่าวรายงานโครงการโดยนายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

09.40-09.50 น. กล่าวต้อนรับโดยอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

09.50-10.00 น. กล่าวเปิดงานโดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

10.00-12.00 น. ร่วมวงเสวนาเปิดนิทรรศการ “Primates and me เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์”

โดย

– ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

– รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ผศ.ดร.ณัฎฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

– นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินรายการโดย ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน รูปแบบ PINTO GO ROUND