เชิญชวนพี่น้องมุสลิมธรรมศาสตร์ ละหมาดดุหฺริร่วมกัน

71
views

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีกิจกรรมพิเศษ
เชิญชวนพี่น้องมุสลิม มธ. ละหมาดดุหฺริร่วมกัน ( เวลา 13.00 น.)

ณ ห้องนิทรรศการมุสลิมทั้งผองพี่น้องกัน
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

เปลี่ยนห้องนิทรรศการ ให้เป็น ‘พื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิต เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ’

หลังละหมาดมีชาร้อน โรตี กรือโป๊ะ อิทผาลัม รอให้ชิม
มาร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ฯ กันนะ