พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา 2019”

32
views

ขออนุญาตแจ้งข่าว พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา 2019”

และจะแจ้งวันเปิดบริการอีกครั้ง
ให้ทราบภายหลัง