พิธีลงนาม MoU และเปิดนิทรรศการ Colour of Pakistan

160
views

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดพิธีการลงนาม MoU ระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Lahore Arts Council โดยมีเอกอัครราชทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม และเปิดนิทรรศการ Colour of Pakistan ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีการลงนามทางผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร ได้นำท่านเอกอัครราชฑูตปากีสถาน ประจำประเทศไทยและคณะ ชมวัตถุทางวัฒนธรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย