บรรยายสาธารณะ เรื่อง “A Phenomenology of Landscape of the Khorat Plateau: An exploration of Buddhist hill and mountaintop sites”

72
views

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะ เรื่อง “A Phenomenology of Landscape of the Khorat Plateau: An exploration of Buddhist hill and mountaintop sites”


โดย Dr.Stephen Murphy อาจารย์จาก Department of History of Art and Archaeology, School of Arts, SOAS University of London

และร่วมอภิปรายโดยอาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น.

โดยสามารถเข้าฟังได้ที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หรือสามารถฟัง ออนไลน์ได้ที่ page Facebook: https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังเสวนาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum