นิทรรศการ I Think The Old Days Are Really Gone ภาพวูบไหวในคำเล่าของเมืองเชียงใหม่

583
views

เมืองเก่าเชียงใหม่ที่คุณรู้จักเป็นแบบไหน ?
พบคำเล่าของภาพมรดกวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่ถูกนำเสนอและที่ไม่ถูกนำเสนอ การสร้างพื้นที่และการปรากฏตัวของแรงงานไทใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ และน้ำเสียงของผู้คนในพื้นที่ธุรกิจสีเทาของเมือง ในนิทรรศการ
I Think
The Old Days
Are Really Gone
ภาพวูบไหวในคำเล่าของเมืองเชียงใหม่

วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
เวลา 9:30 – 15:30 น.
ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์และหยุดนขัตฤกษ์

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต