นิทรรศการ “เจ้าชายน้อย” เปิดให้เข้าชมรอบพิเศษ

297
views

นิทรรศการ “เจ้าชายน้อย” เปิดให้เข้าชมรอบพิเศษ

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมหน้างาน (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกาย (Physical Distancing) เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมนิทรรศการ (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)
2. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชม
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม
4. ผู้เข้าชมต้องลงชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อก่อนเข้าชม

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

ดูน้อยลง