นิทรรศการ “สู่ขวัญข้าว เจ้าแม่โพสพ”

618
views

เจ้าแม่โพสพ คือใคร ?
สำคัญอย่างไร ? จึงพบได้ในพิธีกรรมแห่งท้องทุ่งนาทั่วประเทศ นับจากบนขุนเขาในภาคเหนือ จรดทุ่งนาในอีสานและภาคใต้

เชิญชมนิทรรศการ “สู่ขวัญข้าว เจ้าแม่โพสพ” ได้แล้ว
วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30-15.30 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คุณธีรภาพ โลหิตกุล และคุณสายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์