นิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547”

134
views
นิทรรศการ สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ

“…ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดวางและสืบทอดมรดกความทรงจำอันเจ็บปวดและยากลำบากกับการนึกถึงและหากต้องการที่จะลืม…”

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญชมนิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547” Heard the Unheard: Takbai 2004 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดเข้าชม
21 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 เวลา 09.30-15.30 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์