ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ “Creative Storying of Space, Place and Time: The National Museums of Singapore”

149
views
“Creative Storying of Space, Place and Time: The National Museums of Singapore”
“Creative Storying of Space, Place and Time: The National Museums of Singapore”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30-16.00 น.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ

“Creative Storying of Space, Place and Time: The National Museums of Singapore”

โดย Prof. Can Seng Ooi
School of Social Sciences,
University of Tasmania (UTAS), Australia

ณ ห้องบรรยาย LA 206
ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
มธ. ท่าพระจันทร์
[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]

การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการบรรยายหัวข้อ “พลวัตและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัยว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtgIT52PpB7WQOjYNhoP6eGA0uwsfIooFLVBc6_vZqZ42raA/viewform?vc=0&c=0&w=1

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant

Wednesday 10th July 2019 : 13.30 – 16.00

Room LA 206
2nd Floor, Faculty of Liberal Arts
Thammasat University,
Tha Prachan, Bangkok

Lecture Series on “Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia” #2

“Creative Storying of Space, Place and Time: The National Museums of Singapore”

By Prof. Can Seng Ooi
School of Social Sciences,
University of Tasmania (UTAS), Australia

Singapore has four national museums, namely the Asian Civilisations Museum, the National Gallery, the National Museum of Singapore and the Singapore Art Museum. They each focuses on different aspects of Singaporean and Southeast art and history. Inevitably their stories overlap, and there are gaps. Professor Ooi will talk about the overlaps and gaps in how space, place and time are weaved together in these four museums. These stories inform us of how the Singaporean authorities see the region, and how the island-state attempts to claim a central cultural role in Southeast Asia.

Online registration at

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtgIT52PpB7WQOjYNhoP6eGA0uwsfIooFLVBc6_vZqZ42raA/viewform?vc=0&c=0&w=1

For more info, please contact
Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant