ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ “Alternative Models of Ethical Practice: Amateur Excavation, Conservation, and Curation of Antiquities in Myanmar”

62
views

วันอังคารที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 13.30-16.00 น.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ

“Alternative Models of Ethical Practice: Amateur Excavation, Conservation, and Curation of Antiquities in Myanmar”

โดย Jessica Wiseman

ณ ห้องบรรยาย LA 302

ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

มธ. ท่าพระจันทร์

[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]

ชุดการบรรยาย “พลวัตและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia) ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัยว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTynjJr6ZVXu8v-fv14O31x7wjzHHgPvWqITDzBdEgMI1tWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email: tusa.postgrads@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/tusocant