ขอเชิญฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 Session 6: Dissonant Memories

73
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)


Session 6: Dissonant Memories

พุธที่ 15 มิ.ย. 651

3.00-15.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3HdCb1V

ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


กล่าวเปิด โดย ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


บทความ

▪️ ความเหลื่อมล้ำในความทรงจำ และเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ (ยัง) ไม่เล่า: กรณีศึกษาพื้นที่สาธารณะจัดแสดงประวัติศาสตร์บาดแผลในประเทศไทย เกาหลีใต้ และชิลี โดย ภัทรภร ภู่ทอง

▪️ พิพิธภัณฑ์ในฐานะตัวแทนแห่งความทรงจำ: กรณีพิพิธภัณฑ์เหยื่อคอมมิวนิสต์ในเอสโตเนีย โดย สมัคร์ กอเซ็ม

▪️ พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Museum Pengkhianatan PKI): สถานที่ ความทรงจำ วัตถุพยาน และการสังหารหมู่ โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล


ผู้ให้ความเห็น: ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น