ขอเชิญฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 Session 5: Intangible Cultural Heritage

76
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)


Session 5: Intangible Cultural Heritage

พุธที่ 15 มิ.ย. 65

10.00-12.00 น.


ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3mw8PlV

ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


กล่าวเปิด โดย ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


บทความ

▪️ “สำรับอาหารภาคตะวันออก” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ความกลมกล่อมของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย โดย อภิลักษณ์ เกษมผลกูล


▪️ ความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาเกลืออีสานที่บดบังความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดย อมฤต หมวดทอง


▪️ เถียงนา คาเฟ่ รีสอร์ท : การเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ชายขอบสู่การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในอีสาน โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์


ผู้ให้ความเห็น: ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์