ขอเชิญฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 Session 2: Inclusive tourism

163
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)


Session 2: Inclusive tourism

พฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.65

13.00-15.00 น.


ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3NvsZI7

ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


กล่าวเปิด โดย ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความ

▪️ บ่อเหล็กลอง: เวียงเชียงเหล็ก ชุมชนและพิพิธภัณฑ์โลหกรรมเหล็กโบราณกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาตุ้ม โดย ภูเดช แสนสา


▪️ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี: กรณีศึกษา แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรและแหล่งเรือโบราณพนม – สุรินทร์ โดย พีรศักดิ์ กลับเกตุ

▪️ สำนึกถิ่นที่: การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในย่านชุมชนเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย สกาวรัตน์ บุญวรรโณและพงษ์ทัช จิตวิบูลย์

▪️ การธำรงรักษามรดกวัฒนธรรมไทยพวน ณ มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี จังหวัดนครนายก โดย วีรานันท์ ดำรงสกุล

ผู้ให้ความเห็น: ผศ.อรอุมา เตพละกุล