ขอเชิญฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 Session 1: Historic & Creative Cities

79
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)
Session 1: Historic & Creative Cities

พฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.65

10.00-12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3MIAFH6

ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


กล่าวเปิด โดย ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทความ

▪️ การเคหะแห่งชาติ สิงคโปร์: พัฒนานิยม ความแน่นแฟ้น และมรดก โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ


▪️ การศึกษาคุณค่าเชิงอัตลักษณ์และความต้องการทางสังคมในการอนุรักษ์พัฒนาสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดย ธิป ศรีสกุลไชยรัก


▪️ ย่านชุมชนเก่าในฐานะมรดกจังหวัด: ข้อจำกัดและโอกาสในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดย ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์และปูรณ์ ขวัญสุวรรณ


ผู้ให้ความเห็น: ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์