กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การใช้วัตถุของพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ : โครงการนำร่อง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

259
views

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 บริษัทที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ มิวเซียม มายส์ (Museum Minds) โดยคุณบัว บุณฑริก เขมาชีวะ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การใช้วัตถุของพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ : โครงการนำร่อง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทดลองนำพิพิธภัณฑ์และคอลเลคชั่นของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมาเป็นสื่อในการส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมภาคเช้าประกอบไปด้วยการ กิจรรม Check in ด้วยรูปภาพ ให้เลือกภาพที่ตนเองรู้สึกเชื่อมโยงด้วยมากที่สุด /กิจกรรม Object handling : ทำความรู้จักวัตถุของพิพิธภัณฑ์ฯ โดยให้เลือกชิ้นที่ตัวเองรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับความทรงจำในวัยเด็กมากที่สุด หรือ ชิ้นที่อยากรู้จักมากที่สุด และเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ภาคบ่าย ประกอบไปด้วยกิจกรม การใช้ดินปั้น โดยให้ปั้นสิ่งของที่เป็นภาชนะสำหรับเก็บความทรงจำที่สำคัญของตัวเอง หรือ สิ่งของที่มีคุณค่ากับตน และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มถึงผลงานที่ปั้นออกมา

Scheduled กิจกรรม