กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร: เที่ยววัด ชมวังและงานช่างสกุลเมืองเพชร

623
views

เมื่อวันที่ 24-25กุมภาพันธ์2561ทางคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจรขึ้น ภายใต้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สัญจร: เที่ยววัด ชมวังและงานช่างสกุลเมืองเพชร โดยได้พานักศึกษาที่มีความสนใจในศิลปะงานช่างและงานพิพิธภัณฑ์ไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ อ.เขาย้อย,อ.บ้านลาด และอ.เมือง จ.เพชรบุรี

พื้นที่ที่เข้าเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและงานช่างสกุลเพชร ประกอบไปด้วย

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์2561

วัดกุฏิ (บางเค็ม)อ.เขาย้อย ที่นี้มีโบสถ์ไม้สักหลังงาม ผนังภายนอกถูกสลักเรื่องราวทศชาติต่างๆ ไซอิ๋ว และวิถีชีวิตชาวเมืองเพชรส่วนบานประตูสลักเรื่องรามเกียรติ

วัดใหญ่สุวรรณารามภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม อาทิภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระแม่ธรณีบีบมวยผม หลังพระประธานประดิษฐาน พระพุทธรูป6 นิ้ว(เท้า) และศาลาการเปรียญที่พระเจ้าเสือได้ถวายให้ บานประตูจะมีรอยจามกล่าวกันว่าเป็นพม่ามาจามไว้ ภายในศาลาการเปรียญมีธรรมาสน์สกุลช่างเมืองเพชรที่วิจิตงดงามมาก

วัดมหาธาตุเรียนรู้ศิลปงานปูนปั้นตามแบบสกุลช่างเมืองเพชร

วัดพลับพลาชัยเรียนรู้งานปูนปั้นอีกเช่นกัน ที่วัดแห่งนี้มีมรหสพที่ขึ้นชื่อ คือ หนังใหญ่

 

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์2561

พระรามราชนิเวศน์มฤคทายวันภายในพื้นที่แห่งนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวระบบนิเวศและพันธุ์พฤกษาตามแนวชายฝั่ง จากนั้นได้เรียนรู้เรื่องราวพื้นที่พระตำหนักมฤคทายวันควบคู่กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในยุครัชกาลที่6ปัจจุบันพระตำหนักมฤคทายวันอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่

วัดขลุบอ.บ้านลาด พื้นที่วัดติดริมน้ำเพชร ภายในวัดมีธรรมาสน์ที่ดูสวย วิจิตร อ่อนช้อยแต่มีพลังตามแบบสกุลช่างเมืองเพชร อยู่ 1หลัง

วัดเกาะแก้วสุทธาวาสในตัวเมืองเพชร วัดนี้มีโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและวิจิตรตระการตามาก จิตกรรมฝาผนังดังกล่าวมีการแบ่งช่องการวาดเรื่องราวแบบฟันปลา ผนังฝั่งหนึ่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักวาล ออกจากโบสถ์ก็ขึ้นศาลาการเปรียญไปเรียนรู้ธรรมาสน์อีกหลังหนึ่ง ซึ่งถือเป็นธรรมาสน์สกุลช่างเมืองเพชรที่สวยงามที่สุดอีกหลังหนึ่งในเมืองเพชรบุรีแห่งนี้

 

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร นอกจากจะพานักศึกษาไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและงานช่างต่างๆ แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักรู้ หวงแหน อนุรักษ์ สืบสานวิถีชีวิต ประเพณีที่ดีงาม และช่วยเหลือสังคม ตลอดจนสามารถปรับใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัดและการงานของตนเองได้

from to
Scheduled กิจกรรม