สารคดี Primates and Me: เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

685
views

นิทรรศการ Primates and Me: เรื่องของคุณ เรื่องของฉัน และเรื่องราวของพวกเรา

Primates and Me: เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะส่อง “กระจกสะท้อนที่ไม่คลุมเครือ” ฝ่าอคติม่านหมอกที่เคยหลงเชื่อกันว่า “วัฒนธรรม” คือคุณสมบัติจำเพาะเพียงอย่างเดียวของมนุษย์ ที่ทำให้พวกเราต่างจากวานร สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

เริ่มแล้ว วันนี้ – ธันวาคม 2566 ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น.
หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

เปิดบริการพิเศษ
เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
เวลา 09.30-15.30 น.

เข้าชมฟรี / Free Entry