โครงการเสวนาเปิดนิทรรศการคลื่นไหวภายใต้โดม: การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้ายในวัฒนธรรมมุสลิม

254
views

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาเปิดนิทรรศการคลื่นไหวภายใต้โดม: การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้ายในวัฒนธรรมมุสลิม

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

14.00-16.30 น.เสวนาเรื่อง “คลื่นไหว ภายใต้โดม:
การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้ายในวัฒนธรรมมุสลิม
ผ่านงานศิลปะและภาพยนตร์สารคดี”
โดย ณณฐ ธนพรรพี, เมธิชัย เตียวนะ, ธานี บุญรอดเจริญ, สมัคร์ กอเซ็ม
ดำเนินรายการโดย
ประพันธ์ แจ้งกิจชัย, กานต์ธิดา บุษบา
16.30-17.00 น. ศิลปินนำชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  ได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-6610 และ 12
ในวันและเวลาราชการ
Facebook: https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

from to
Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ