โครงการเสวนาวิชาการ “ลิตเติ้ลปาตานีในร้านน้ำชา”

290
views

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ลิตเติ้ลปาตานีในร้านน้ำชา” ภายใต้โครงการ “คลื่นไหวภายใต้โดม : การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้ายในวัฒนธรรมมุสลิม”

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 

เวลา 14.00-17.00 น. ณ ร้านน้ำชา รามคำแหง 53 กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

14.00-16.45 น. กิจกรรมเสวนาเรื่อง ภาพจำความรุนแรงและการเคลื่อนย้าย
ของนักศึกษามลายู” โดย นัสรี มูเซะ
เจ้าของร้านน้ำชา รามคำแหง 53 
และกลุ่มตัวแทนนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
16.45-17.00  น.   แลกเปลี่ยนความเห็นและปิดงาน

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.  ได้ที่

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สามารถลงทะเบียนออนไลน์

(มีรถตู้บริการรับส่ง จำนวน 30 ที่นั่ง **ขึ้นรถตู้หน้าคณะสังคมวิทยาฯ เวลา 12.00 น.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-6610 และ 12
ในวันและเวลาราชการ

Facebook: https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ