โครงการเสวนาวิชาการ โรงครัวฮารูณ: พ่อครัว ชาวบ้านและศิลปะการกิน

353
views

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ“โรงครัวฮารูณ:พ่อครัว ชาวบ้านและศิลปะการกิน”ภายใต้โครงการ “คลื่นไหว ภายใต้โดม:การเป็นส่วนหนึ่งและการเครลื่อนย้ายในวัฒนธรรมมุสลิม”

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

เวลา14.00-17.00น.ณ มัสยิดฮารูณ

ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพมหานคร

มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายมุสลิมผ่าน“ข้าวหมก”ด้วยกัน

 กำหนดการ

14.00- 14.15 น. กล่าวเปิดงานโดย อิหม่าม มัสยิดฮารูณ
14.15-15.00 น. นำเสนอประวัติชีวิตในฐานะคนโรฮิงญากับชุมชนเมืองผ่านข้าวหมก
15.00-16.30 น. เสวนา เรื่อง “ข้าวหมก วัฒนธรรมในอาหารและศิลปะการกิน” โดย

– คุณก้อง ฤทธิ์ดี  หนังสือพิมพ์Bangkok Post

– Prof.Dr.Patrick D.Flores  Department of Art Studio, University of the Philippines

–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

16.30-17.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้ที่

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถลงทะเบียนออนไลน์(มีรถตู้บริการรับส่ง จำนวน 15 ที่นั่ง **ขึ้นรถตู้หน้าคณะสังคมวิทยาฯ เวลา 12.00 น.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-6610 และ 12
ในวันและเวลาราชการ

Facebook: https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

 

Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ