โครงการเสวนาวิชาการ ปฏิบัติการภาพถ่าย “ชาติพันธุ์วรรณาในภาพบนฝาผนังของบ้าน”

301
views
ปฏิบัติการภาพถ่าย ชาติพันธุ์วรรณาในภาพบนฝาผนังของบ้าน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ ปฏิบัติการภาพถ่าย “ชาติพันธุ์วรรณาในภาพบนฝาผนังของบ้าน” ภายใต้โครงการ “คลื่นไหวภายใต้โดม : การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้ายในวัฒนธรรมมุสลิม”

ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00-17.00 น.
ณ มัสยิดแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

11.00-12.30 น.   บรรยายช่วงที่1 การถ่ายภาพเชิงสารคดี
โดย คุณยศธร ไตรยศ   ช่างภาพกลุ่มShoot It Rights
13.00-15.00 น. กิจกรรมถ่ายภาพครอบครัวมุสลิม
ในชุมชนมัสยิดแก้วนิมิตรคลองหนึ่ง
15.00-16.30 น.    บรรยายช่วงที่2 “การนำเสนอภาพถ่ายและร้อยเรื่องราว”
โดย โดย คุณยศธร ไตรยศ   ช่างภาพกลุ่มShoot It Rights
16.30-17.00 น.        การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
และแลกเปลี่ยนความเห็น

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  ได้ที่

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สามารถลงทะเบียนออนไลน์

(มีรถตู้บริการรับส่ง จำนวน 30 ที่นั่ง **ขึ้นรถตู้หน้าคณะสังคมวิทยาฯ เวลา 10.00 น.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-6610 และ 12
ในวันและเวลาราชการ

Facebook: https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ