เสวนา Resist for Better Way of Life

159
views

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566เวลา 13.00-15.00 น.นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม side event ที่ 4เสวนาหัวข้อ “Resist for Better Way of Life”ร่วมสนทนาโดย- นิศารัตน์ จงวิศาล (กลุ่มทำทาง)- ฉัตรชัย พุ่มพวง (สหภาพคนทำงาน)ชวนคุยโดย- อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และรับชมถ่ายทอดสดได้ที่เพจ พิพิธภัณฑ์สามัญชน #วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน#EvidencesofResistance#พิพิธภัณฑ์สามัญชน#พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ#Kinjaicontemporary ________________ For more information 02 696 6610