เสวนา “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน”

182
views

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566เวลา 13.00-16.00 น.ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมภาพยนต์และเสวนาในหัวข้อ “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน” Speaker จารุพล เจริญพิเชฐ (ผู้กำกับ The Existance of Babylon ขตฺติยนคร) ณัฐวร สุริยสาร (ผู้กำกับ 4+2563 หลักฐานเล่าสมัย) ณัชปร นามเมือง จาก iLaw ผู้ร่วมเขียน There’s Always Spring Moderator อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน ร่วมรับชมภาพยนต์ 3 เรื่อง เมืองฟ้าอมร Bangkok 2564The Existance of Babylon ขตฺติยนคร และ 4+2563 หลักฐานเล่าสมัย พร้อมร่วมเสวนากันต่อกับผู้กำกับและนักเขียนภายใต้หัวข้อ “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน” กำหนดการ 13.00 – 14.00 กิจกรรมฉายหนัง 3 เรื่อง – The Existence of Babylon ขตฺติยนคร (2021 / 19:55 min) – เมืองฟ้าอมร Bangkok 2564 (2021 / 20:36 min) – 4+2563 หลักฐานเล่าสมัย 14.00 – 16.00 วงเสวนา “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และรับชมถ่ายทอดสดได้ที่เพจ พิพิธภัณฑ์สามัญชน #วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน#EvidencesofResistance#พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ#พิพิธภัณฑ์สามัญชน#Kinjaicontemporary ________________