ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

158
views
อาสาสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.มีความสนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

3.มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ

4.สามารถเข้าอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ได้ตามเวลา

   ที่กำหนดก่อนการเริ่มปฎิบัติงานจริง 1 ครั้ง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ใบ

2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

 

การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ

*** สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่สำนักงานอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ***

 

*** ปฎิบัติงานเกิน 60 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร

*** ปฎิบัติงานในวันเวลาราชการเท่านั้น

 

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-6610 หรือ 12
ในวันและเวลาราชการ

from to
Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์