ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ “Storytelling in the tropics and the desert: Curatorial works in Indonesian and Emirati museums”

120
views

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนนี้
เวลา 13.30-16.00 น.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ

“Storytelling in the tropics and the desert: Curatorial works in Indonesian and Emirati museums”

โดยคุณ Annissa M Gultom,
Director of Museums, Department of Antiquities & Museums of Ras Al Khaimah, UAE

ณ ห้องบรรยาย 2 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์
[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]

การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการบรรยายหัวข้อ “พลวัตและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia)

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัยว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/…/1TnXG3PlILN_CguFKnh8f72S8v8Y…/edit

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant

Lecture Series on “Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia” #1

Organised by Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

“Storytelling in the tropics and the desert: Curatorial works in Indonesian and Emirati museums”

By Annissa M Gultom Director of Museums, Department of Antiquities & Museums of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Monday 17th June 2019 : 13.30 – 16.00

Postgraduate Lecture Room 2

Faculty of Sociology and Anthropology 3rd Floor Anakeprasong Building 3

Thammasat University, Tha Prachan, Bangkok

Online registration at

https://docs.google.com/…/1TnXG3PlILN_CguFKnh8f72S8v8Y…/edit

For more info, please contact

Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant

from to
Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ