ภาชนะดินเผา

147
views

ทะเบียนวัตถุ: มธ.69/2534

ชื่อวัตถุ: ภาชนะดินเผา

อายุ: เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง (อายุประมาณ 3,000 – 2,300 ปี)

วัสดุ: ดินเผา

ขนาด: ปากกว้าง 19.8 ซม. สูง 23 ซม.

สถาพ: ชำรุด ผิวกะเทาะหลุดไป

ลักษณะ: ทรงกลม มีฐาน ปากผาย ตกแต่งด้วยลายเขียนสีแดง บนพื้นขาว

อ้างอิง: พจนก กาญจนจันทร. บ้านเชียง: ปฐมบทโบราณคดีไทย. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง

เฮาส์, 2559.