พระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาตร

71
views

ทะเบียนวัตถุ: มธ.2524/2535

ชื่อวัตถุ: พระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาตร

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 24-25

ศิลปะ: รัตนโกสินทร์

วัสดุ: สำริด

ขนาด: สูงรวมฐาน 7 ซม. หน้าตัก 5.3 ซม.

สถาพ: สมบูรณ์

ลักษณะ: พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์  มงกุฎ กรรเจียกจร กรองศอทับทรวง ทองพระกร พาหุรัด ตกแต่งกระเหน็บ เป็นต้น พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร ซึ่งวางอยู่บนเพลาแสดงปางอุ้มบาตรประทับขัดสมาธิบนฐานบัวหงาย ซ้อนอยู่เหนือชั้นเชิงบาตรและฐานหน้ากระดานลายดอก ตกแต่งด้วยแถวลายกระจัง

อ้างอิง: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 จาก https://golink.icu/bs0lCuR