ข่าวสารและกิจกรรม

การบรรยายสาธารณะและเข้าร่วมการอบรมเสริมทักษะ “Digital Heritage: 3D Imagery in Archaeology, Heritage Studies and Museums”...

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์​และผู้สนใจทั่วไป รับฟังการบรรยายสาธารณะและเข้าร่วมการอบรมเสริมทักษะ “Digital Heritage: 3D Imagery in Archaeology, Heritage Studies and Museums” (มรดกดิจิทัล: ภาพสามมิติในงานโบราณคดี มรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์)...

เปิดรับพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566เชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย โดยเขียนจากงานวิจัยวัตถุหรือชุดวัตถุจากชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทาง https://shorturl.asia/3SLmKตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://shorturl.asia/2Bv1h สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรฯ 02-6966610 ถึง...

การเสวนาหัวข้อ ‘การเดินทางของ “เสียงเงียบ” ในนิทรรศการตากใบ’

21 กันยายน 2566เวลา 16.00-19.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ ‘การเดินทางของ “เสียงเงียบ” ในนิทรรศการตากใบ’ ณ ห้องออดิทอเรียม 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เชิญชวนพี่น้องมุสลิมธรรมศาสตร์ ละหมาดดุหฺริร่วมกัน

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีกิจกรรมพิเศษเชิญชวนพี่น้องมุสลิม มธ. ละหมาดดุหฺริร่วมกัน ( เวลา 13.00 น.) ณ ห้องนิทรรศการมุสลิมทั้งผองพี่น้องกันพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

นิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547”

“...ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดวางและสืบทอดมรดกความทรงจำอันเจ็บปวดและยากลำบากกับการนึกถึงและหากต้องการที่จะลืม...” พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญชมนิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547” Heard the Unheard: Takbai 2004 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดเข้าชม21...