เชี่ยนหมากถมทอง

567
views

ภาชนะที่ใส่เครื่องประกอบในการกินหมาก การถมทองถือเป็นศิลปหัตกรรมชั้นสูง ที่ใช้ฝีมือและความปราณีตมาก วัสดุที่นำมาใช้เป็นของมีค่า เช่น เงิน ทอง ถือเป็นของสูงศักดิ์และใช้เป็นเครื่องราชบรรณการ