แจกัน

69
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา