แจกัน

32
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา