แจกัน

46
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา