แจกัน

108
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา