แจกัน

35
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา