เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

32
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน