เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

50
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน