เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

115
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน