แจกัน

10
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา