แจกัน

17
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา